KnoflookRassen
Knoflook (Allium sativa) komt nog steeds in grote hoeveelheden uit landen met een warm en
droog klimaat. Daarom werd knoflook als een uitheems gewas beschouwd. In landen als
Spanje, Itali�, Griekenland, Turkije en Roemeni� wordt knoflook als landbouwproduct
voornamelijk voor de export geteeld. In Nederland begint, op kleine schaal, de teelt van
de grond te komen dank zij nieuwe rassen die geschikt zijn voor ons klimaat. Sommige
verzendhuizen van plantgoed prijzen hun knoflookbolletjes aan als blanke, Franse of
gewoon knoflook. Die kun je maar beter niet nemen. Het zijn geen echte rassen. Gebruik
liever goede rassen als 'Messidrome', 'Thermidrome' (beide Frans) of 'Fokhagyma'.
Koop virusvrij plantgoed - gecertificeerd.
Bestrijding van ziekten als uienvlieg, uienmoza�ekvirus en bruine roest is nog steeds niet goed
mogelijk in knoflook. Knoflook die tijdens de teelt een slechte groei vertoont of geel
gestreept blad krijgt, moet direct worden verwijderd.

Vruchtwisseling
Knoflook kan in principe op alle gronden groeien, mits de grond goed water doorlatend is.
Het beste resultaat wordt verkregen op zavel- en zandgrond. De grond moet goed
vruchtbaar zijn. Goed verteerde stalmest of andere organische mest kan het beste ��n jaar
van tevoren op de plaats waar knoflook moet komen te staan, worden aangebracht.
Knoflook is, evenals ui, prei en sjalot gevoelig voor aaltjes. Vruchtwisseling is nodig om
tal van aantastingen te voorkomen. Zet knoflook niet elk jaar op dezelfde plaats. Pas na
zes jaar kan knoflook (en ook ui, prei, sjalot) weer op dezelfde plaats worden geteeld.
Geef voorafgaand aan het groeiseizoen een aanvullende bemesting met (N + P + K) 12 + 10 +
18 in een hoeveelheid van 100 gram/m2. Een teveel aan stikstof (N) veroorzaakt
weelderige groei, een laat afrijpen van het gewas �n de kans is groot dat de bol(len) snel
zullen verschimmelen.

Planten
Bollen met grote tenen (doorsnede 20 millimeter) zijn het beste als plantgoed te gebruiken. De
kleinere bolletjes geven na de teelt ook alleen maar kleine bollen. Een grote bol bestaat
uit zes tot acht tenen. De bollen kunnen in twee perioden worden geplant:
- voorjaar: maart - april
- najaar: oktober
Bollen die in het najaar zijn geplant, kunnen goed tegen vorst. De opbrengst van in het najaar
geplante bollen blijkt groter te zijn. Knoflook kan ook in een hobbykas worden geplant.
Plantafstand: 25 x 10 of 30 x 8 centimeter. Plant de teen niet dieper dan vijf centimeter in de
grond.

Oogsten
Van de tenen die in het najaar in een kas zijn geplant, kan vanaf maart tot mei worden
geoogst. Tenen die in de volle grond zijn geplant, kunnen vanaf juli worden geoogst.
Van de 'voorjaarstenen' kan vanaf juli tot oktober worden geoogst.
Zodra het blad geel begint te kleuren is knoflook gereed om met loof en al te worden
opgerooid. Laat de oogst aan de wind drogen zonder nat te worden. Als het
bolomwindsel mooi wit is en vliezig aanvoelt, moeten de bollen nog in huis (schuur,
garage, zolder) nadrogen. Bos de bollen op tot een mooie knoflookstreng of verwijder
het loof en bewaar ze apart van elkaar.

Een rijke oogst zul je niet in ��n keer kunnen opeten. Knoflook is op een droge plaats een
aantal maanden te bewaren. In plakjes gesneden knoflook kan heel goed op ma�solie,
waaraan wat natuurazijn en zout is toegevoegd, in goed afgesloten pot(ten) worden
bewaard.

Nageur en medicinale werking
Wie een flinke hoeveelheid knoflook heeft gegeten, kan daarna beter maar niet een
gezelschap toespreken. De knoflookgeur blijft lange tijd via de adem nageuren. Als die
geur ongelegen komt, is het eten van wat peterselie of anijszaad een adequate
remedie.
In medicinaal opzicht worden aan knoflook veel goede eigenschappen toegeschreven. Zo zou
knoflook cholesterol- en bloeddruk verlagend werken, effectief zijn tegen tal van
schimmels, de suikerspiegel van het bloed gunstig be�nvloeden en een goede
antibiotische en antiseptische werking hebben op stoornissen en infecties van de
ingewanden.
Kortom, een paar knoflookteentjes om de hoek van de deur of op een plaatsje in de tuin is
altijd goed voor de tafel en voor het lichaam.
Home